Fodring af grise inden fravænning

Publiseret 2. december 2019

Et stort tema for tiden er, hvorvidt grise bør trænes i at æde tørfoder inden fravænning. Vi mener, at smågrisene skal trænes, dog ser vi ingen grunde til, at det gøres på andre måder end den manuelle tildeling. 

Det vil sige, der opstartes på dag syv eller før, og mængden og hyppigheden af fodringer øges. Meget gerne min. 5 gange dagligt. 

Samme anbefaling gælder vores brugere af Pump’n’Grow og DanMilk Supreme. Selvom der tildeles mælk kan fodringen ikke spares væk – mange oplever, at foderoptagelsen tvært imod stiger. Det ene udelukker ikke det andet! Grise skal lære at æde inden. 

Vi ser dog ingen fordele i at tildele foderet via et minivådfoderanlæg. Hvorfor skal grisene lære at æde vådfoder, når de langt de fleste tilfælde fravænnes på tørfoder. Grisene skal tildeles fravænningsblandingen, så genkendeligheden er intakt og dermed sikring af høj optagelse i den kritiske periode efter fravænning.

Tørfoder fra Agilia

SEGES Svineproduktion har gennemført et forsøg i en besætning med minivådfoderanlæg, hvor to strategier blev testet:

•    Udelukkende mælk fra fødsels til fravænning 

•    Mælk til dag 14 og derefter vådfoder

Grisene blev fulgt op til 30 kg for at få klarhed over hvordan grisene klarede sig efter fravænning. Grisene der fik mælk hele perioden blev ikke tildelt foder ved siden af. Altså en brat overgang til vegetabilsk foder.

De samlede resultater for afprøvningen:

FoderstrategiMælkMælk + vådfoder
Pattegrise 
Antal kuld, stk.107108
Kuldvægt ved fravænning dag 24, kg92,588,9
Antal fravænnede grise pr kuld, stk.14,214
Vægt ved fravænning dag 24, kg6,56,3
Andel af grise < 3,5 kg,%4,26,6
Smågrise 
Andel grise ved indsættelse, stk.14821451
Vægt indsættelse, kg6,66,5
Vægt ved udvejning, kg24,524,1

Som det ses af ovenstående er der intet, der tyder på, at enzymtræningen med vådfoder har en effekt på grisene. Der er intet at se på tilvæksten. Tvært imod, vejer grisene tildelt mælk hele perioden numerisk 400g tungere, når de vejes ud af forsøget.

Et andet væsentligt aspekt er andelen af grise med en vægt på under 3,5kg ved fravænning. Denne andel er ligeledes numerisk reduceret. Netop disse små grise ved fravænning, er dem der bliver anset som problemgrise/skravlgrise og giver udfordringer i klimastalden. Dermed har tildelingen af mælk en betydning for at reducere andelen af de små grise. 

Samlet set kan det konkluderes, at der ikke var nogen effekt af at skifte til vådfoder i forhold til at fortsætte på mælk.

Pump'n'Grow Fresh mælkeanlæg

Tidligere på året gennemførte Agilia et forsøg ved en Pump’n’Grow bruger, hvor grisene også blev fulgt til 30 kg. Her blev der slukket for mælken en uge inden fravænning og der blev herfra kun tildelt foder som supplement til somælk. Resultatet i klimastalden var, at 70 % af grisene kunne fravænnes uden brug af medicinsk zink uden ekstra brug af antibiotika. Det er et tydeligt resultat på, at grisene ved tildeling af mælk samt tørfoder bidrager med store forbedringer i klimastalden.

Så er de såkaldte ”mælkegrise” noget vi skal bekymre os om? 

Nej, intet tyder på det, men husk på at grisene stadig skal tildeles foder i farestalden som altid.