Udvikling er brændstoffet til fremgang i Agilia

Vi udvikler konstant og meget gerne sammen med kunder og andre samarbejdspartnere.

Fra små forbedringer af eksisterende produkter til udvikling af nye koncepter, nye fodermidler og nye måder at fodre på - til gavn for dig og dine dyr.

Vi har et tæt samarbejde med bl.a. universiteter i England, Holland, USA, Canada, Brasilien og Danmark hvor udvikling, optimering og afprøvning af produkter har fokus.

Vi tester løbende i større svineproduktioner i ind- og udland. Vores produkter bliver ofte afprøvet af SEGES, Svinerådgivningen og vi er med i TestGris. Løbende tests sikrer vores produkter altid er af bedste kvalitet og bliver optimeret med henblik på at forbedre fodring og dyrenes trivsel.

Har du forslag til forbedring af vores produkter og koncepter, eller har du en idé til et nyt produkt, er du meget velkommen til at kontakte os.