Du kan med rette have høje forventninger til vores fodersikkerhed og kvalitet

Vores proteiner og tørre vitamin produkter er certificerede i henhold til den anerkendte hollandske GMP+ standard. Denne beskriver kravene til fodersikkerhed og indhold i et kvalitetssystem.

Vi har strenge krav til håndtering af produkterne, rengøring, dokumentation og transport. Alle andre produkter vi producerer og sælger er der minimum de samme krav til, men de er ikke GMP+ certificerede. Dette grundet leverandørerne ikke er GMP+ certificerede. De leverandører vi anvender er altid certificerede med andre kvalitetscertifikater hvor kravene er mindst lige så store, men ikke anerkendte af GMP+. Herunder vores danske føde- og fodervarerleverandører, som efterlever ISO 22 000.

GMP+ certifikat

De leverandører vi anvender er altid certificerede med kvalitetscertifikater

Er vores leverandør ikke certificeret efter GMP+ standarden er de certificerede med andre kvalitetscertifikater hvor kravene er mindst lige så store, men ikke anerkendte af GMP+. Herunder vores danske føde- og fodervarer leverandører, som efterlever ISO 22 000.

Fodersikkerhed frem for alt!

Et effektivt kvalitetsstyringssystem giver en vellykket sikring af fodersikkerheden til gavn for dine dyr. Vi stiller store krav til råvarer, leverandører, producenter og transportører af vores produkter, så både de og vi lever op til kravene i den gældende lovgivning. Vi går gerne forrest, når det gælder kvalitet og fodersikkerhed. Kvalitetssystemet sikrer ligeledes en sikker håndtering og adskillelse af GMO og non-GMO produkter.