Pump'n'Grow - Fresh

Resultater fra kunder

- Reduceret brug af antibiotika

- Højere vægt ved fravænmning + 0,8 - 1,0 kg

- Reduceret dødelighed i farestalden på mellem 2-6 % point

- Søerne passer yderligere 1-2 smågrise

- Søerne fravænner op til 4 ekstra smågrise pr. år

- Væsentligt lavere foderomkostninger fra fravænning til slagtning

Hvorfor skal jeg vælge Pump'n'Grow Fresh?

  • Frisk mælk i portioner af 50 liter
  • Stor kapacitet - op til 3-4000 søer pr. anlæg
  • Modul opbygget - Plug & Play
  • Fantastisk Payback under 1 år
  • Indbygget rengøringsprogram
  •  Selvmontage, enhver kan montere
  • Automatisk dosering af drikkejern
  • Minimal arbejde ved daglig rengøring uden mælkespild!

Se vores produktsortiment

Har du spørgsmål til produktet?

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål, kontakt os på +45 9717 3300 eller via ak@agrokorn.dk

Hent Brochure
Hent Brochure

Reducere antallet af ammesøer

Søerne får større og større kuld, hvilket kræver flere ammesøer. Grisene kan ikke passe alle deres levendefødte grise. Her kan den supplerende mælk være en stor hjælp.

Eksempel på fordele

16 op imod 14 grise ved hver so reducerer behovet for ammesøer, hvilket igen kan reducere behovet for farestier med op til 10 %. Det har stor betydning, da antallet af farestier ofte er flaskehalsen i besætningerne.