Agilia ønsker at handle samfundsmæssigt ansvarligt

Vi har derfor valgt at deltage i FN's Global Compact, som er verdens største frivillige netværk for virksomheder og organisationer, der aktivt ønsker at formalisere deres samfundsansvar.

Global Compact omfatter 10 principper for samfundsmæssig ansvarlighed baseret på internationalt vedtagne konventioner for arbejdstager- og menneskerettigheder samt miljø og anti-korruption.

De 10 principper i FN's Global Compact:

Menneskerettigheder:

1 - Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.

2 - Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3 - Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger.

4 - Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.

5 - Virksomheden bør støtte en afskaffelse af børnearbejde

6 - Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7 - Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8 - Virksomheden bør tage initiativ til fremme af større miljømæssig ansvarlighed.
9 - Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

10 - Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse.

Agilia´s 6 indkøbsprocedurer for leverandører af bæredygtig soja

1 - Leverandøren skal være medlem af Global Compact eller lignende organisation

2 - Leverandøren må ikke støtte eller i nogen form være involveret i børnearbejde, slavearbejde, diskriminering eller udnyttelse

3 - Leverandøren støtter arbejdernes friheds rettigheder og kollektive overenskomstforhandlinger

4 - Leverandøren støtter og forpligtiger sig til at følge soja moratorium og køber ikke soja bønner fra områder i Amazona som er fredet fra 24. juli 2006.  

5 - Leverandøren skal have en politik der omhandler ikke at købe sojabønner der er dyrket på land efter maj 2009 og fredet som naturlig vegetation, medmindre det er jævnfør den nationale lovgivning.

6 - Leverandøren skal have en politik der følger den nationale lovgivning om brugen af pesticider samt Stockholm konvention og Rotterdam konvention.