Velkommen til Agilias Media Center

Bliv klogere på vores produkter og vores virksomhed

TestGris Herning - Nyt forsøg med AlphaSoy

Publiseret 21. april 2020

AlphaSoy™ 530 er det perfekte match til den lille gris

Et nyligt afsluttet forsøg, gennemført af TestGris i Herning, stempler igen AlphaSoy™ 530 ind som det perfekte match til den lille gris.

I en lang række forsøg er det vist at grise fodret med AlphaSoy™ 530 opnår signifikant bedre produktivitet. Grisene i disse forsøg har vejet 6-8 kg ved start. Der har imidlertid været stillet spørgsmålstegn ved, om helt små ville få højere frekvens af diarré. Af den årsag har TestGris i Herning netop gennemført et forsøg på små grise. I forsøget blev AlphaSoy™ 530 testet op mod et danskproduceret sojaproteinkoncentrat med 56 % protein (SPC 56).

Testen blev gennemført på grise med en fravænningsvægt på gennemsnitlig 4 kg (3,3-5,2 kg) og dermed de mindste ved fravænning. I en 14 dages periode blev grisene fulgt. Der blev målt tilvækst, foderforbrug og gødningsscore i forsøget. Der er tale om et stort forsøg med mange gentagelser som blev gennemført i en traditionel besætning. Dermed et resultat der kan overføres direkte til praksis.

Foderet er produceret af en ekstern foderproducent og indholdet af AlphaSoy™ 530 og SPC 56 lå på henholdsvis 13 og 12,3 så der var samme proteinbidrag fra produkterne. Der blev ikke tilsat zink i foderet eller brugt anden form for forebyggende antibiotika.

Resultater

SPC 56AlphaSoy 530P-værdi
Antal grise513*512* 
Startvægt, kg4,14,2 
Slutvægt, kg6,36,3 
Daglig tilvækst, g1591580,89
Foderoptagelse, g/dag2132090,65
Foderudnyttelse, kg/kg1,431,370,23

*20 gentagelser

Som det ses af ovenstående tabel, var der ingen forskelle at finde i effektiviteten hos grisene på nogen af parametrene. Det skal dog tages i betragtning, at der kan være en væsentlig forskel i foderomkostningen per gris ved at vælge AlphaSoy™ 530 fremfor SPC 56. Med anvendte prisforhold, giver det her en besparelse på omkring 2 kr. pr gris at anvende AlphaSoy™ 530 fremfor SPC 56 i foderet i de blot to uger. Altså en betydelig besparelse uden at gå på kompromis med effektiviteten.

Gødningsscore

Gødningsscoren blev vurderet fem dage om ugen gennem forsøgsperioden. Scoren blev vurderet fra 1-4. I forsøget blev der ikke fundet nogen forskel i gødningsscoren mellem de to grupper.
 

GødningsscoreSPC 56AlphaSoy 530
Uge 12,32,3
Uge 22,72,6

Konklusion 

Det konkluderes, at AlphaSoy™ 530 er et godt match til den helt lille gris ved fravænning. Der blev ikke fundet forskel i effektiviteten ej heller gødningsscoren. Det skal tages med i betragtning, at der kan være en betydelig besparelse i foderomkostningen per gris, ved at anvende AlphaSoy™ 530 fremfor SPC 56.

Se oversigt her