Velkommen til Agilias Media Center

Bliv klogere på vores produkter og vores virksomhed

Fremragende resultater - Nyt forsøg med DanMilk

Publiseret 4. april 2019

I Agilia A/S er det vigtigt for os, at kunne levere den bedste løsning for vores kunder. Afledt af det er vi nu i den sluttelige fase af et forsøg ved en bruger af Pump’n’Grow Fresh og DanMilk Supreme.

Vores forsøgssetup var at nummerere grise ved fødslen og følge dem til de sælges ud af klimastalden. Der er lavet 24 timers videooptagelser af grisene ved fødsel, dag 7, dag 21 samt ved fravænning på dag 29. Ligeledes er de alle individvejet på disse dage. Efter fravænning vejes grisene flere gange gennem vækstperioden til salg ved 30 kg.

Forsøget er endnu ikke helt afsluttet, men spændende observationer er allerede dukket op.

Tilvækst i farestalden

Det ses tydeligt, at det virkelig er muligt at udnytte pattegrises vækstpotentiale. Flere af hurtigløberne opnåede en tilvækst på op til 380 g per dag fra fødsel til dag 21.

Søernes pasningsevner

Når søerne presses med antallet af grise de skal passe giver det også en højere egenfravænning. Mange af søerne i besætningen fravænner 15 grise (fravænnede pr fravænning). Dette opnås uden at det påvirker dødeligheden negativt.

Hvilke grise bruger koppen

Der er efterhånden blevet lavet flere forsøg hvor det undersøges, hvor mange grise der bruger mælkekopperne generelt. Ud fra vores midlertidige observationer ser vi tydeligt, at der holdes fast i de mindste grise i kuldet via mælkekopperne. De finder tidligt frem til mælkekopperne og supplerer med mælk fra soen. Der er også flere faktorer der påvirker grisenes brug af kopperne og det samlede resultat.

  • Der er stor forskel på mælkepulver – bruger du den rigtige?
  • Hvad med mælkeanlægget – er mælken frisk eller er der store restmængder i systemet?
  • Er mælkekopperne de rigtige, og er de designet til mælk?

 

Reduktion af zink & foderomkostninger i klimastalden

75 % af grisene får ikke medicinsk zink i klimastalden. En af de afledte effekter, ved at få grisene i gang på supplerende mælk er, at man kan starte direkte op på blanding 2 i klimastalden. Herved opnås en stor foderbesparelse da fravænningsblandingen er væsentlig dyrere.

Vi oplever ofte, at dette parameter ikke bliver taget med i betragtning, når man overvejer om et mælkeanlæg er vejen frem.
 

Daglig tilvækst

Grisene i forsøget er ikke vejet ud af klimastalden endnu, men efter 4 ugers ophold i klimastalden er der allerede plukket grise ud til salg -> over 30 kg.

 

Vi laver en samlet rapport på forsøget, når vi har de endelige tal.