Velkommen til Agilias Media Center

Bliv klogere på vores produkter og vores virksomhed

Artikel fra LandbrugsAvisen april 2015

Publiseret 3. april 2015

Står det til Agro Korn, vil deres nye AlphaSoy Premium erstatte fiskemel i smågrisefoderet.

”Vores nye produkt er 25-30 procent billigere end fiskemel og dermed konkurrencedygtigt i forhold til fiskemel,” siger salgsdirektør Dennis Jørgensen, AgroKorn.

I et stykke tid har firmaet solgt en AlphaSoy Premium baseret på non-gmo sojabønner til fiskefoder og til kæledyr. For at komme ind på markedet for svinefoder har man nu startet en produktion på basis af gmo-sojabønner.

Prisforskellen mellem de to kvaliteter sojabønner er omkring 1 kr. pr. kg. Der går halvanden kg sojabønner til et kg AlphaSoy Primium, så prisforskellen slår tydeligt igennem på færdigvareprisen. ”Med den nye pris er produktet attraktivt i fravænningsblandinger og i smågrisefoder op til omkring 20 kg,” forklarer Dennis Jørgensen.

På verdensplan er produktionen af fiskemel stabil, men efterspørgslen er stigende. Derfor vil prisen på fiskemel næppe falde, og det gør alternativer baseret på for eksempel sojaskrå interessante.

Patent

Fremstillingen af AlphaSoy Premium er baseret på et patent fra Københavns Universitet. Fabrikken er opført i Hornsyld og ejes af Hornsyld Købmandsgaard, mens Agro Korn står for salg og markedsføring.

Indkøringen af fabrikken i Hornsyld var færdig i efteråret, og at dømme efter interessen på Eurotier i efteråret vil der blive god afsætning af varen. ”Det kan blive en døråbner på nye markeder,” forklarer salgschefen.

Erstatter fiskemel

Dennis Jørgensen forventer, at produktet vil erstatte fiskemel. ”Forsøg viser, at AlphaSoy Premium klarer sig fuldt på højde med eller bedre end andre sojaproteinprodukter eller fiskemel,” forklarer han. I fravænningsfoder anbefaler han iblanding af 10 -14 procent AlphaSoy Premium. I foder til smågrise mellem 9 og 20 kg tre til seks procent iblanding.

Det kan leveres til hjemmeblandere i bigbags, men man arbejder også på at finde en mulighed for løs levering. Dennis Jørgensen forklarer, at AlphaSoy Premium ikke vil erstatte men supplere Alpha-Soy 530. ”AlphaSoy Premium anvendes bedst til de mindste grise,” siger han.

Det har indtil nu været afprøvet i omkring 10 danske svinebesætninger.

Læs mere