Velkommen til Agilias Media Center

Bliv klogere på vores produkter og vores virksomhed

99% af smågrise bruger mælkekop på dag 21

Publiseret 16. august 2019

Forsøg viser: 99% af smågrise bruger mælkekop på dag 21

Der har været debat om, hvor stor en del af smågrise bruger mælkekopper i farestalden. Agilia påviser nu i et nyt forsøg, at 99 procent af et kuld bruger Agilias Pump’n’Grow Fresh på dag 21. Det giver min besætning et betydeligt løft, fortæller griseproduct om mælkeanlægget.

Det har længe været kommunikeret ud, at kun 80 procent af et kuld smågrise bruger mælkekopper på dag 21 i farestalden. Men det tal er misvisende, viser et nyt forsøg foretaget af Agilia i samarbejde med griseproducent Søren Hansen, der lagde stald til forsøget.

Forsøget viser, at allerede på dag 7 brugte 93 procent af smågrisene mælkekoppen. På dag 21 brugte 99 procent af grisene koppen, og de mindste grise på under 1.100 g anvendte koppen hyppigere end de større grise. Det har en stærk medvirkende faktor til at søer kan passe mange grise. I klimastalden blev resultaterne betydeligt bedre, hvilket blev bekræftet da grisene blev fulgt efter fravænning.

Griseproducent Søren Hansen fik installeret kamera i sin farestald, hvor han har Agilias Pump’n’Grow Fresh mælkeanlæg med DanMilk Supreme i mælkekopperne. Kuldene med 15-16 grise per so blev nummererede og kunne således følges. De nummererede grise blev videoovervåget dagen efter fødsel, dag 7 og dag 21.

”Der er ingen tvivl om, at opstarten med mælkeanlæg har givet min besætning et betydeligt løft. Det er meget begrænset, hvad der laves af ammesøer nu, fravænningsvægten er steget og klimastalden har fået et kæmpe løft,” fortæller griseproducent Søren Hansen og fortsætter:

”De første grise leveres fra klimastalden fire uger efter fravænning. Den øgede fravænningsvægt har betydet, at jeg nu har reduceret brugen af medicinsk zink betydeligt, og dermed er et stort skridt mod en zinkfri produktion. Derudover er det naturligvis positivt at kunne reducere foderomkostningerne per gris og se en direkte gevinst på bundlinjen.”

70 procent af grisene i klimastalden starter direkte på blanding to, og det betyder, at kun 30 procent af grisene får medicinsk zink.

Pump'n'Grow Fresh & DanMilk Supreme
1 uge gammel gris drikker DanMilk Supreme

Agilia: Man må ikke sammenligne pærer og bananer

Agilia har længe tvivlet på, at tidligere forsøg, som fik 80 procent har været korrekt, i hvert fald i sammenhæng med virksomhedens egne produkter: Mælkeanlægget Pump’n’Grow Fresh og mælkeerstatningen DanMilk Supreme.

”Der er et stort udvalg af mælkeanlæg og forskellige typer af mælkeerstatning til smågrise. Man må ikke sammenligne pærer og bananer, da der er meget stor forskel på både systemet, men især kvaliteten af mælkeerstatningerne. Vi er overbevist om at have et system, som holdes nemt rent samt en mælkeerstatning lavet på ren mælk er det vigtigste, hvis man vil have succes,” siger Kristian Juul Volshøj, Technical Sales Manager, Agilia A/S.

Forsøget viser, at de mindste grise fik en stigende tilvækst ved brug af mælkeanlægget, og det viste yderligere, at grisene ikke golder soen af.

”På dag 21 blev der slukket for mælkeanlægget. Her kunne det ses, at de mindste grise ved fødsel fortsat havde en stigende tilvækst, hvorimod større grise lå på samme niveau, som da der var adgang til mælk. Dette er sandsynligvis et resultat af, at de små grise æder mere tørfoder som supplement til soens mælk,” siger Kristian Juul Volshøj.

”Videoovervågningen viste, at grisene altid har soen som første prioritet. Dermed får vi bekræftet at grise ikke golder soen af, når de har adgang til supplerende mælk. Efter endt diegivning går de til koppen og drikker supplerende mælk,” fortæller han.

Resultater fra farestalden:

  • Dag 7 brugte 93% af grisene mælkekoppen
  • Dag 21 brugte 99% af grisene mælkekoppen
  • De mindste grise (<1.100 g) anvendte mælkekoppen langt mere hyppigt end større grise. Dermed en stærk medvirkende faktor til, at søer kan passe mange grise.
  • Den gennemsnitlige fravænningsvægt var 8.9 kg.

Resultater fra klimastalden:

  • 70% af grisene startede direkte på blanding 2, hvilket betød, at kun 30% af grisene fik medicinsk zink. Dermed er det et stort skridt på vejen for at udfase zink i besætninger.
  • Afledt af ovenstående punkt er fremstillingsprisen per gris signifikant reduceret da blanding 1 er væsentligt dyrere end blanding 2.
  • Gennemsnitligt havde grisenei forsøget en daglig tilvækst på 599 g (8.9 – 31.9 kg). selv de mindste grise ved fødslen havde en tilvækst på 589 g. Det viser dermed, at selv små grise ved fødslen har et kæmpe vækstpotentiale.
  • Gennemløsbtiden i klimastalden er reduceret til 5.5 uger. Dermed er der en betydelig gevinst for rigtig mange besætninger, hvor netop kapaciteten i klimastalden er en betydelig flaskehals.

 

Yderligere fakta:

- I 2018 skiftede Agro Korn navn til Agilia A/S
- Agilia A/S er en del af AB Agri Ltd.
- DanMilk er udviklet og produceret i Danmark.